MŠ Čtyřlístek O nás MŠ Švendova MŠ Kotěrova Kontakty
Žížala

Aktivity MŠ Švendova


POHYBOVÉ AKTIVITY S PRVKY JÓGY

Hry jsou zaměřeny na rozvoj motoriky, nervosvalové souhry a orientace v prostoru pomocí smyslů. Děti se zdokonalují v obratnosti, pozornosti a postřehu s využitím různých pomůcek a pohybových her. Do kroužku zařadíme i cvičení, hry a aktivity inspirované jógou pro předškolní děti. Aktivity rozvíjejí rovnováhu v klidu i při pohybu, správné držení těla, dýchání a schopnost relaxace.  

                                                                                                                                             Vedou paní učitelky Zachová a Šafková

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ

Aktivita je zaměřena na osvojení počátečních základů anglického jazyka hravou formou. Děti se prostřednictvím zábavných úkolů naučí základní slova, pojmenování barev, zvířat, oslovení rodinných příslušníků, čísla do deseti. Dále se naučí jednoduché písničky a básničky v angličtině. Během aktivity děti pracují jak samostatně, tak i ve skupinách.

                                                                                                                                     Vedou paní učitelky Jobánková a Janderová 


LOGOHRÁTKY

Formou her, cvičení, říkadel, básniček, písniček a slovních hříček děti rozvíjí řeč a komunikační schopnosti. Dále si také procvičí jemnou a hrubou motoriku, zrakovou a sluchovou percepci. Pomocí artikulačních cvičení se naučí ovládat motoriku mluvidel. Díky dechovým cvičením se zaměříme na plynulost řeči a správnou práci s dechem.  

                                                                                                                               Vedou paní učitelky Speváčková a Zadrobílková