MŠ Čtyřlístek O nás MŠ Švendova MŠ Kotěrova Kontakty
Žížala

Organizace dne MŠ Švendova

Je přizpůsoben věkovým zvláštnostem dětí na jednotlivých třídách.
Je variabilní vzhledem k ročním obdobím a respektuje momentální situace.

Dopolední blok:

    6,30 - 7,00       scházení dětí v 1. třídě
    7,00 - 8,45       hry, cvičení, svačina
    8,45 - 9,30       rozvíjení osobnosti dítěte ve skupinách
  9,30 - 11,40       pobyt venku /délka přizpůsobena režimu dne na třídě, ročnímu období/
11,30 - 14,00      oběd, relaxační chvilka, spavý režim, zájmové aktivity /dle režimu na třídě/

Odpolední blok

14,00 - 16,00     hygiena, svačina, hry
16,00 - 16,30     rozcházení dětí ve 2. třídě